“Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam Savu
vienpiedzimušo Dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur Viņu.
Šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu,
bet ka Viņš mūs mīlējis un sūtījis Savu Dēlu
mūsu grēku izpirkšanai.”
‭‭1. Jāņa‬ ‭4:9-10

“Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam Savu
vienpiedzimušo Dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur Viņu.
Šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu,
bet ka Viņš mūs mīlējis un sūtījis Savu Dēlu
mūsu grēku izpirkšanai.”
‭‭1. Jāņa‬ ‭4:9-10

“Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam Savu
vienpiedzimušo Dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur Viņu.
Šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu,
bet ka Viņš mūs mīlējis un sūtījis Savu Dēlu
mūsu grēku izpirkšanai.”
‭‭1. Jāņa‬ ‭4:9-10

Jaunā tēma

Jaunā tēma

Jaunā tēma