Mācītājs Kaspars Žavners

Vīzija G12

     Vīzija G12 (angļ. „Government of 12”) vienmēr ir bijusi Dieva sirdī. Izraēlā bija 12 ciltis. Jēzus neizvēlējās 10 vai 15 mācekļus, bet tieši 12, lai izplatītu Savu Vārdu pasaulē. Mēs ticam, ka arī šodien Dievs izmanto šo vīziju, lai transformētu draudzes, konfesijas un nācijas, un lai palīdzētu kristiešiem piepildīt „lielo uzdevumu” no Mat.28:19 „Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā

     Dievs izmantoja Cēzara Kastellano draudzi Kolumbijā, Bogotā, lai izplatītu G12 vīziju pa visu pasauli. 1963.gadā Svētais Gars sāka atklāt mācītājam C.Kastellano G12 vīziju. Pats G12 vīzijas darbības mehānisms un principi izveidojās nedaudz vēlāk un palīdzēja nostiprināt draudzi. Dievs atklāja Cēzaram, ka, ja viņš ņems 12 vīrus, tos apmācīs, palīdzēs pilnveidot to raksturus, ticēs un uzticēsies viņiem un arī mīlēs viņus, tad viņš redzēs daudz augļu. Īsts panākus ir tad, kad kāds kalpo 12 cilvēkiem un veido tos par līderiem, kuri sāk kalpot atkal 12 citiem cilvēkiem un tā tas turpinās. Tāpat darīja arī Jēzus, kad apmācīja 12 mācekļus un pēc tam izsūtīja tos, lai viņi mācītu tālāk citus. Pārsvarā, pilnīga cilvēka iekšējā dziedināšana un atjaunošana var aizņemt vairākus mēnešus vai pat gadus, taču šīs vīzijas elementā, kur ir „Inkaunteri” jeb sastapšanās ar Dievu, šis process var paātrināties un palīdzēt daudz ātrāk iegūt brīvību. Arī līderu skolas palīdz veidot mācekļus un līderus, kuri pēc tam var veiksmīgāk kalpot un nest daudz augļu Dieva valstībā.

     G12 ir struktūra, instruments, ar kuras palīdzību var veidot māceklību, rūpēties par citiem un sniegt mīlestību tuvākajiem. Šī sturktūra ar līdera aizbildniecību palīdz garīgi pieaugt katram cilvēkam personīgi un kļūt par līderi, kurš var tālāk palīdzēt citiem. Pamata priekšrocības šai struktūrai ir: evanģelizācija, māceklība, garīga aizbildniecība, garīga vienotība, jaunu līderu veidošana. Šī struktūra palīdz nest garīgus augļus.

Jņ.ev. 15:1-7 |"ES ESMU īstais vīnakoks, un Mans Tēvs ir dārza kopējs. Ikvienu zaru pie Manis, kas nenes augļus, Viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jo vairāk augļu nestu. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko Es uz jums esmu runājis. Palieciet Manī un Es - jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat Manī. ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt. Ja kas nepaliek Manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst; tos savāc un iemet ugunī, un tie sadeg. Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks.

    Vīzijas mērķis - cilvēku dziedināšana un atjaunošana, kalpošana cilvēkiem, nevis pieprasīšana kalpot tev, māceklība, garīgie tēvi un mātes, cilvēku garīgā attīstība un ticības vairošana cilvēkos.  

     „Inkaunters” jeb sastapšanās ar Dievu ir kalpošanas veids, kad līderi var kalpot cilvēkiem ļoti personīgi un dziļi, kas nav parasti iespējams Dievkalpojumā, laika trūkuma dēļ. Tas ietver grēku nožēlu un pilnīgu atbrīvošanu no vainas sajūtas, dziedināšanu emocionālajās un fiziskajās sfērās, atbrīvošanu no atkarībām, kristību un piepildīšanos ar Svēto Garu, kā arī vīzijas un aicinājuma saņemšanu savai dzīvei.

     Mājas grupiņās cilvēki viens otram ir kā garīgā ģimene. Cilvēks, kurš vada mājas grupiņu, palīdz garīgi pieaugt citiem. Ar laiku šie cilvēki arī var sākt vadīt savas mājas grupiņas un sākt palīdzēt citiem. Katrs mājas grupiņas cilvēks potenciāli tiek uzskatīts kā līderis. Tādā veidā ir iespējams piepildīt Dieva doto pavēli un uzdevumu draudzei.

     Galvenais šajā vīzijā esat jūs paši un jūsu sirds stāvoklis. Inkaunteri, līderu skolas un mājas grupiņas ir tikai kā mehānisms, kas palīdz efektīvāk kalpot cilvēkiem. Vīzija bez sirds, kas ir pilna mīlestības kalpojot cilvēkiem, zaudē jebkādu jēgu. Kalpotājam, līderim pamatā jābūt tādai sirdij, kura ir pilna mīlestības un atvērta rūpēm par citiem cilvēkiem. Šajā vīzijā būtiski ir nevis tas, ka fokuss ir uz savas kalpošanas attīstību, bet uz kalpošanu citiem. Jebkurš var kļūt par daļu Dieva vīzijas, ja neskatīsies uz sevi, ja būs nolicis savas vajadzības un ambīcijas malā un ar visu sirdi kalpos tuvākajam.

Mācītājs Kaspars Žavners

      

   

 

Kristiešu draudze

Free counters!statistics from 08.11.2015